Inschrijvingsformulier

Aanspreking
 
Voornaam
 
Naam
 
Adres
 
Postcode
 
Stad
 
Land
 
Tel.
 
E-mail
NISS
Geboortedatum (facultatief)
Lidmaatschapsformule
Diamond 5000€
?
Gold 2500€
?
Silver 750€
?
Bankgegevens: BE25 6790 0495 5282 / BIC PCHQBEBB
Gelieve als mededeling te vermelden “maecenas circle” en uw naam (en een afzonderlijke betaling voor de giften met ‘gift’ als mededeling).

Indien u een factuur wenst, gelieve het rekeningnummer van uw onderneming te gebruiken en ons de coördinaten en Btw nummer door te geven.

Naam van bedrijf
Adres
Postcode
Stad
Land
Tel.
BTW nummer

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verbinden zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de Privacy policy ( https://www.fine-arts-museum.be/nl/wettelijke-bepalingen ) https://www.fine-arts-museum.be/en/legal-statement/
Ik ga akkoord dat mijn naam wordt opgenomen in de bedankingen die gepubliceerd worden in de newsletter van de Maecenas Circle.
Ik ontvang graag de newsletter van de Maecenas Circle, waarin exclusieve activiteiten voor mecenassen worden voorgesteld, alsook de projecten die dankzij de Maecenas Circle worden gefinancierd en de algemene werking van de Musea.